อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้”

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และกระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์การค้าลามไลท์ อ.เมืองภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) ครั้งที่ 1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการอบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ  งบเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  กระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต  อันจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว“จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค.2565 ณ สนามชัยเชื่อมต่อกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)  อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต”นายเวัตกล่าวและว่าสำหรับการจัดงานในครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  17-19  ธ.ค.64 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง  ภายใต้ชื่องาน หรอยหนัด หยัดได้  สีสันป่าตอง ซึ่งภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร  อาหารทะเลสดและแปรรูป  จำนวนกว่า 90 ร้าน อร่อยล้ำกับเมนูปิ้งย่าง ลานหมูกระทะ บนหาดทรายสไตล์ Beachbecut Camping  พบกับกิจกรรมการแสดงชุดพิธีเปิด “เชฟใหญ่ ไฟลุก” การแสดงดนตรีและกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย  เพลิดเพลินกับตลาดพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม และการแสดงบนเวทีย่อย  และพิเศษสุดของงานนี้ ชิมฟรี !!!  โอวต้าวกระทะยักษ์ การสาธิตทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตและแกะสลักผัก ผลไม้  ซึ่งการจัดงานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ก็จะมีกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจและแตกต่างกันออกไปนายเรวัต กล่าวต่ออีกว่า สำหรับมหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ภูเก็ตสืบไป ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ได้มาเที่ยวชมงานทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่  Covid Free Setting