อบจ.ภูเภ็ต เตรียมยกระดับระบบขนส่งมวลชน

อบจ. เตรียมยกระดับระบบขนส่งมวลชน เดินหน้าผลักดันปรับปรุงรถโดยสารประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต พร้อมนำรถ EV มาใช้ แก้ปัญหาค่าโดยสารแพง

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้า โครงการยกระดับ ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายที่จะปรับปรุงรถโดยสารประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต ที่ให้บริการให้อยู่ในขณะนี้ 3 เส้นทาง ให้มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้เสนอขอการปรับปรุงเส้นทาง และตัวรถที่ให้บริการให้ทันสมัยและตอบโจทก์ความต้องการของพี่น้องชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ไปยังคณะกรรมการขนส่งทางบกจังหวัดภูเก็ตพิจาณา ซึ่งขณะนี้ ทางคณะกรรมการขนส่งทางบกจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นชอบเส้นทาง และการนำรถ EV มาให้บริการโดยเส้นทางที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้ง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย

สายที่ 1 สายสีเหลือง เริ่มต้นที่สะพานหิน ไปสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้จะผ่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ อาชีวะ โรงเรียนบ้านบางเหนียว หอนาฬิกา ขบส.แห่งที่ 1 ห้างไลม์ไลท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลกรถุงเทพฯ สามกอง โลตัส บิ๊กซี และ เซ็นทรัล และ ขากลับผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตอีกด้วย

สายที่ 2 ท่าเรืออ่าวฉลอง-ห้างซุปเปอร์ชีป หรือ สายสีแดง เริ่มจากท่าเรืออ่าวฉลอง ห้าแยกฉลอง มาตามถนนเจ้าฟ้าตะวีนออก ผ่านโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงเรียนดาวรุ่ง ศาลากลางหลังใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่าง อาชีวะภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมือง สีแยกบางเหนียว โรบินสัน ตลาดเกษตร ขบส. แห่งที่ 1 ห้างไลม์ไลท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต บขส.แห่งที่ 2 และห้างซุปเปอร์ชีป ระยะทาง 18 กิโลเมตร

สายที่ 3 ท่าเทียบเรือรัษฎา-ห้างเดอะมอลล์ (สวนน้ำ) หรือสายสีเขียว เริ่มจากท่าเรือรัษฎา ผ่านโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต บขส.แห่งที่ 1 ห้างไลม์ไลท์ แยกสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สถานีตำรวจเมืองภูเก็ต เข้าสู่ถนนแม่หลวน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สนามกีฬาสุระกุล ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แยกซ้ายไปถนนพระเก็จแก้ว สิ้นสุดที่สวนน้ำ ระยะ10.5 กิโลเมตร

นอกจากนั้น ทางอบจ.มีแผนที่จะยกเลิกรถโพถ้องและเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า หรือ รถ EV แทน เพื่อให้เกิดความทันสมัย สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดปัญหามลภาวะ และ แก้ปัญหาการจราจรติดขัด สำหรับการดำเนินการเรื่องนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ตกำลังรอกระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบก อนุมัติเส้นทาง หลังจากได้เส้นทาง ทางอบจ.ก็จะดำเนินการเปิดประมูลเพื่อให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ชาวบ้านเอง และ อบจ.ภูเก็ต ได้สะท้อนปัญหาเรื่องราคาค่าโดยสารในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอเรื่องเส้นทางการเดินรถจากสนามบินภูเก็ตมาให้ อบจ.บริหาร ซึ่งจะทำให้เส้นทางเดินรถในภูเก็ตครอบคลุม ซึ่งถ้าได้เส้นทางมาก็จะเปลี่ยนมาใช้รถ EV เข้ามาวิ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวเห็นเลยว่าค่าโดยสารในภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิด ซึ่งได้วางแนวทางการเปลี่ยนตัวรถให้บริการไว้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ

  1. การเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับ อบจ.ภูเก็ต ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายร่วมลงทุน และ 2. เป็นการจัดซื้อรถไฟฟ้า โดย อบจ.ภูเก็ต เองหากไม่ร่วมลงทุนกับเอกชนได้

สำหรับตัวรถ EV ที่ อบจ.กำหนดไว้ในเบื้องต้น จะเป็นรถมินิบัส ขนาด 20-25 ที่นั่ง ไม่น่าจะต่ำกว่า 25 คัน เพื่อให้ครอบคลุมทุกเส้นทางและเพื่อให้เกิดความถี่ในการให้วิ่งให้บริการมากขึ้น โดย อบจ.ตั้งใจที่จะนำมาให้บริการประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวให้ได้โดยเร็ว