อบจ.เตรียมทำโครงการส่งเสริมสุขภาพคนภูเก็ต

อบจ.พร้อมดูแลสุขภาพชาวภูเก็ต เตรียมทำโครงการส่งเสริมสุขภาพคนภูเก็ต คลิกออฟ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป ชาวภูเก็ตจะสุขภาพดีไปด้วยกัน

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์บัญชา ค้าของ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกันแถลงข่าวกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ก่อนเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นพ.พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสาวพัชริยา ธัญประสาท ผู้ประสานงานโครงการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 ที่ผ่านมานายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตให้มีสุขภาพดีนั้น เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ อบจ.ภูเก็ตให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป อบจ.ภูเก็ตคิดที่จะทำโครงการให้คนภูเก็ตมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะในปัจจุบันนี้คนไทยรวมไปถึงคนภูเก็ตจำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องสุขภาพ รับประทานอาหารตามความชอบ ไม่ได้ออกกำลังกาย ทำให้เป็นโรคเรื้อรังร้ายแรง ทั้ง เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลคนที่เป็นโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

อบจ.ภูเก็ตจึงได้วางแผนที่จะจัดทำโครงการต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตให้ดีขึ้นภายใต้ภาระหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้คนภูเก็ตสุขภาพแข็งแรง ลดการเป็นโรค ลดการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เป็นต้นด้าน นายแพทย์บัญชา ค้าของ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า นายก อบจ.ภูเก็ต ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการเรื่องสุขภาพของคนภูเก็ตในสองเรื่องหลัก คือ ทำอย่างไรให้คนภูเก็ตสามารถอยู่กับโควิดได้ เพราะโอกาสที่โควิดจะหมดไปนั้นน้อยมาก ดังนั้นจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้ ซึ่งตอนนี้ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ตก็ได้มีการจัดซื้อวัคซีนสำหรับโควิดไปแล้วเพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเข็มที่ 3 หรือ เข็มที่ 4 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมไปถึงการค้นหาผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนตามบ้านเรือนต่างๆ เพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนทั้งหมด และการดำเนินการอื่นๆที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และอีกเรื่องที่จะต้องดำเนินการ คือ การสร้างเสริมสุขภาพคนภูเก็ต เพราะภูเก็ตเป็นเมืองใหญ่ มีคนอยู่จำนวนมาก ตามมาด้วยโรคภัยต่างๆ การนำเรื่องการจัดการสุขภาพแบบครบวงจร เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของโรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรงและรื้อรัง ที่ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปี ดังนั้นสิ่งที่ อบจ.จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การพิทักษ์ชีวิตคนภูเก็ตโดยระยะเร่งด่วนนั้น จะดำเนินการในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม 608 ซึ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดที่เมื่อติดเชื้อแล้วพบว่าเสียชีวิตถึงร้อยละ 80 หลังจากนั้นดำเนินการในกลุ่ม 608 เช่นกัน แต่ละเน้นส่งเสริมให้คนภูเก็ตมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ในทุกสนาม ทุกๆลานวิ่ง พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาให้คนภูเก็ตเป็นสมาชิกและทำความดีด้วยการออกกำลังกาย รับแต้มสุขภาพ และรับรางวัล ทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ และรวมไปถึงเรื่องอาหารการกิน เป็นต้น

“โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป จะมีรูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพคนภูเก็ตอย่างจริงจัง เพื่อให้คนภูเก็ตมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป” นายแพทย์บัญชา กล่าวในที่สุด