อบต.กมลา ภูเก็ต จัดกิจจรรม Big Cleaning Day

อบต.กมลา ภูเก็ต จัดกิจจรรม Big Cleaning Day แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดกมลา ถนน ชุมชน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.กมลา อสม. อปพร. ตำรวจสภ.กมลา และประชาชนชาวกมลา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี รวมทั้งบริเวณพื้นผิวสัมผัส ถนน ทางเท้า และชายหาดกมลา โดยการล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ เพื่อร่วมกันสร้างเกราะป้องกันการระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ที่กำลังมีการระบาดหนักอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ เป็นการสานนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น และถือเป็นการกระตุ้นความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคหลังการให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการและประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคเป็นอย่างดี ร่วมทั้งร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดกระบาดในพื้นที่ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่กำลังเดินไปได้ด้วยดีในขณะนี้ เนื่องจากพื้นที่กลมาเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วกว่า 25% โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาพักผ่อนเป็นระยะเวลานับเดือน ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ประชาชนเริ่มมีรายได้ มาการจ้างงาน ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อที่ก้าวไปข้างหน้าแบบไม่สะดุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวและกำลังตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กมลาขณะนี้