อบต.สาคู จัดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคู

อบต.สาคู จัดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคู ชูอัตลักษณ์รสชาติทุเรียนพื้นบ้านยกระดับสร้างรายได้เสริมการท่องเที่ยว

บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคู ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 โดยมี นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.สาคู หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลสาคูและใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กล่าวว่า ตำบลสาคู เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนพื้นบ้านมายาวนาน ดังคำขวัญที่ว่า “ทุเรียนรสโอชา ขนมลารสดี ธรรมชาติมากมี ประเพณีสวดกลางบ้าน” และทุเรียนบ้านสาคูบางต้นมีอายุ ประมาณ 200-300 ปี และเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์ หอม หวาน เนื้อละมุน เพราะสภาพอากาศของตำบลสาคูมีความชุ่มชื้น ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนและรสชาติของทุเรียนที่ดี มีเอกลักษณ์ มีรสชาติอร่อย หวาน มัน แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ และชาวบ้านตำบลสาคูส่วนใหญ่จะมีสวนทุเรียนและมีการนำมาจำหน่ายบริเวณหน้าบ้าน ผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนและนักท่องเที่ยวสามารถหารับประทานได้ภายในพื้นที่ตำบลสาคู โดยมีชาวบ้านเป็นผู้จำหน่าย และจะมีผลผลิตของทุเรียนพื้นบ้านตำบลสาคู ออกมาในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จึงส่งเสริมสนับสนุนการปลูกทุเรียนพื้นบ้านตำบลสาคู ต่อยอดรายได้สร้างความมั่นคง และเพื่อให้ทุเรียนบ้านสาคูมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่นประเทศจีนที่มีความชื่นชอบทุเรียน เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมผลผลิต สินค้าในชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลสาคู เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน ให้ประชาชนมีการกินดี อยู่ดี มีความสุข ทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม การจัดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคู ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ยังเป็นการสานต่อโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต สร้างเศรษฐกิจและความสมดุลของระบบนิเวศ ของนายณรงค์ วุ่นซิ้ว อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทั้งระยะสั้นระยะยาว ด้วยการเติบโตของผลผลิตและสินค้าเกษตร จึงมีความต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการปลูกทุเรียนทั่วเกาะภูเก็ต ด้วยทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเนื่องจากมีลำต้นที่แข็งแรงมีอายุต้นที่ยาวนาน อบต.สาคู จึงนำเม็ดพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองบ้านสาคู มาเพาะเป็นต้นพันธุ์แล้วนำไปเสียบยอด ทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อยอดผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคง

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการออกบูธอาหารบริการประชาชนฟรีถึง 20 บูธ พร้อมการแจกทุเรียนที่เปิดให้ประชาชนกินฟรีแต่ห้ามนำกลับเพราะต้องการนำเม็ดทุเรียนมาเพาะเป็นต้นกล้าไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในปีต่อไป และการแปรรูปทุเรียนอย่างข้าวเหนียวทุเรียน และทุเรียนกวน การแข่งขันกินทุเรียน การแข่งขันทำข้าวเหนียวนั่งห้าง การประกวดทุเรียนพื้นเมืองบ้านสาคู ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Subscribe