อบต.เชิงทะเล กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข”

อบต.เชิงทะเล กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข” เพื่อสร้างความสันพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ

ที่ หาดลัง-ลายัน จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คนต่งห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข” โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายมาโนชย์ พันธุ์ฉลาด นายกอบต.เชิงทะเล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ในพื้นที่อำเภอถลาง เข้าร่วม

ทั้งนี้หลังจากที่ทางอำเภอถลางและอบต.เชิงทะเลได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยการปลูกป่าชายหาดและหลังจากปลูกป่าเสร็จก็ได้จัดกิจกรรม “คนต่งห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม สังคมเกื้อกูลด้วยการ ยกชั้น (ปิ่นโต) ร่วมวงทานอาหาร เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้การประสานการทำงานของส่วนราชการต่างๆและประชาชนในพื้นที่ มีความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในทุกองค์กรอีกด้วย

Subscribe