อำเภอเมืองภูเก็ต เปิดรับฟังความคิดเห็นการเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4

อำเภอเมืองภูเก็ต เปิดรับฟังความคิดเห็นการเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 ส่วนใหญ่เห็นด้วย และพร้อมสนับสนุนให้ป่าตองนำร่องเดินหน้าเป็นที่แรก

ที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองภูเก็ต นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการ (ฉบับที่…) พ.ศ…ระหว่างวันที่ 3-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 ตามที่กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุมและให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการที่ครบถ้วน โดยมีผู้ประกอบการสถานบริการและสถานบันเทิง พนักงาน และประชาชนร่วมกว่า 70 คน และหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนแล้ว จะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับ เขตโซนนิ่งในพื้นที่อำภอเมืองภูเก็ต มีทั้งหมด 4 โซน โดยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต 2 โซน วงเวียนม้าน้ำและถนนกระ(ตลิ่งชัน) ตำบลกะรน 1 โซน บริเวณซอยท้ายนา และตำบลฉลอง 1 โซน ซอยตาเอียด ซึ่งมีสถานประกอบการและสถานบันเทิงจำนวน 18 แห่ง พบมีใบอนุญาตถูกต้องเพียง 1 แห่ง และจากการเปิดเวทีรับฟังความเห็นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ต่างเห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 แต่ส่วนใหญ่ยืนยันว่าพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตภาพรวมยังไม่มีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความร่วมมือที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมาตรการที่มั่นคง ในการจะให้สถานบันเทิงเปิดถึงตี 4 แต่ทั้งนี้ขอสนับสนุนให้พื้นที่ป่าตอง ภูเก็ต นำร่องในการให้สถานบันเทิงเปิดถึงตี 4 ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต

Subscribe