อ.กะทู้ ประชุมหารือมาตรการผ่อนคลายการเปิดสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายกองโทศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการผ่อนคลายการเปิดสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ซึ่งหารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่

เนื่องจากตามมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบการปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตราการป้องกันโรคแบบบูรณาการ พร้อมผ่อนคลายมาตรการสถานบริการ สถานบันเทิงหรือสถานประกอบการคล้ายบริการ เปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการนำร่องการท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565