อ.กะทู้ ลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดป่าตอง หลังมีการร้องเรียน

อ.กะทู้ ลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดป่าตอง หลังมีการร้องเรียน

ตามที่มีการนำเสนอคลิปในประเด็นการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่หาดป่าตอง ทำให้ผู้ประกอบการหมอนวดที่ประกอบการบริเวณหาดป่าตองบริเวณโซนที่ 3 ได้รับความเดือดร้อน

วันนี้ (2 ธ.ค.) นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ พร้อม นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ตัวแทน สนง.ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ประธานผู้ประกอบการร่มเตียงป่าตอง ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารหน้าหาด ตัวแทนผู้ประกอบการหมอนวดหน้าหาดป่าตอง ได้ร่วมลงพื้นที่หารือการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวแล้ว

ประเด็นสืบเนื่องจังหวัดได้จัดระเบียบหาดป่าตองตามประกาศจังหวัดภูเก็ตเรื่องการจัดระเบียบชายหาด โดยจัดพื้นที่หน้าหาดป่าตอง10% ของความยาวหาด ไว้เป็นพื้นที่ผ่อนปรนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาด เพื่อใช้ประกอบอาชีพเดิมจำนวน ทั้งหมด 5 โซน และเมื่อวันที่ 30 พ.ย.65 เจ้าหน้าที่รังวัดจากที่ดินจังหวัดได้รับการประสานจากคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดอำเภอกะทู้ ให้ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่โซนจัดระเบียบทั้ง 5 โซนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดอำเภอกะทู้ ผลปรากฎว่า บริเวณพื้นที่โซนที่ 3 มีการตั้งเต็นท์ จุดให้บริการนวด ล้ำเกินออกมานอกพื้นที่ที่กำหนดตามแผนที่ท้ายประกาศ วันที่ 30 พ.ย.65 ส่วนที่เกี่ยวข้องจึงแนะนำและขอความร่วมมือผู้ประกอบการนวดได้เคลื่อนย้ายจุดบริการให้มาอยู่ภายในเขตพื้นที่โซนตามที่ได้รับการผ่อนปรน แต่เนื่องจากพื้นที่โซนที่ 3 มีความยาวหน้าหาดรวม73 เมตร แต่มีผู้ประกอบการร่มเตียงที่ประกอบการเต็มพื้นที่

จากนั้นลงพื้นที่หาจุดที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการนวดได้ตั้งจุดบริการแต่ให้อยู่ในเขตพื้นที่ตามแผนที่ท้ายประกาศ และได้ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการอื่นๆ ให้ร่วมกันกันใช้ประโยชน์เฉพาะพื้นที่ในโซนที่กำหนด โดยไม่ให้มีความขัดแย้ง ในวันเดียวกันเทศบาลป่าตองจะได้นำเต้นท์ชั่วคราวมาตั้งให้ผู้ประกอบการไว้เป็นการชั่วคราว และในระยะต่อไป ทางเทศบาลเมืองป่าตองจะได้จัดทำเต็นท์ที่มีสภาพสวยงามและไม่ทำลายความสวยงามของทัศนียภาพหน้าหาดให้ผู้ประกอบการในแต่ละโซนทั้ง 5 โซนได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดต่อไป

Subscribe