เกษตรจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนพันธุ์พืชแก่เกษตรกรเกาะมะพร้าว กว่า 1,000 ต้น

เกษตรจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนพันธุ์พืชแก่เกษตรกรชาวเกาะมะพร้าว กว่า 1,000 ต้น สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเป็นต้นแบบการทำเกษตรพึ่งพาตนเองนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เกาะมะพร้าว เพื่อมอบพันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน ที่ โรงเรียนเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว ซึ่งเกาะมะพร้าว เป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะ ห่างจากจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,620ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 489 ไร่ มีครัวเรือน 226 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ประมงชายฝั่ง สินค้าเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน และกล้วยหอม ซึ่งเป็นการทำเกษตรผสมผสาน มีท่าเรืออยู่ 2 แห่ง ท่าเรือแรกคือท่าเรือหน้าหาด เป็นท่าเรือคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภูเก็ต ส่วนอีกแห่งคือท่าเรือหน้าบ้าน เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าของชาวประมงสำหรับ การมอบพันธุ์พืชที่มอบกว่า 1,000 ต้นในวันนี้ ประกอบด้วย ผักเหมียง มะพร้าวน้ำหอม มะนาวเหลือง และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยสูตรต่างๆ กว่า 20 กระสอบให้แก่เกษตรกรจำนวน 52 ราย ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวเกาะมะพร้าวต้องการด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการภูเก็ต กล่าวว่า เกาะมะพร้าวมีผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 5 ดาวอยู่ 2 แห่ง อยากให้ประชาชนบนเกาะมะพร้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการส่งเสริมให้ประชาชนบนเกาะปลูกผักเพียงพอต่อการบริโภค หากเหลือสามารถส่งขายให้กับโรงแรมบนเกาะบนเกาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในการสร้างรายได้นอกจากอาชีพหลักทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต มีแนวคิดในการพัฒนาบ้านเกาะมะพร้าวให้เป็นต้นแบบการทำเกษตรในการพึ่งพาตนเอง อีกด้วย