เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

“ เจ้าท่า 163 ปี สู่องค์กรที่ทันสมัย ธำรงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมชาวเรือ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการขนส่งทางน้ำของประเทศ ”

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565 และได้ปลอยแถวเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ ไฟส่องสว่างประจำท่าเทียบเรือ

โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทง ให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย

และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ได้กำชับให้พนักงานประจำท่าเรือ เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทง ดูแลกระทงที่ลอยไม่ให้ลอยไปติดกับเรือที่จอดบริเวณท่าเรือ และกวดขันไม่ให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดประทัด และปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน และการใช้อาวุธปีนยิงขึ้นฟ้า บริเวณท่าเทียบเรือ

ตลอดจนจัดเตรียมเรือยนต์ตรวจการณ์ เจ้าท่า 193 พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอุบัติเหตุทางน้ำ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รับแจ้งเหตุการณ์ทางน้ำ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชม.

Subscribe