เจ้าท่าภูเก็ตประชุมสรุปหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคราบน้ำมัน

เจ้าท่าภูเก็ตประชุมสรุปหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคราบน้ำมันเพื่อจัดส่งไปให้กับจิสด้า เพื่อประเมินและอ่านแปลภาพถ่ายทางดาวเทียมในการค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ทำผิด

นายณชพงศ ประนิตย์ เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 กรณีพบคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันดินที่อาจแปรสภาพมาจากน้ำมันดิบหรือน้ำมันเต บริเวณชายหาดเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ต่อเนื่องมาถึงชายหาดฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดกมลา หาดป่าตอง หาดกะตะกะรน และเกาะราชา เพื่อจัดทำโมเดลสภาพอากาศ ทั้งกระแสลม กระแสน้ำและกระแสคลื่น ในห้วงเวลาที่คราบน้ำมันถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง และปริมาณเรือต่างๆ ในเส้นทางที่คาดว่าจะมีการแล่นผ่านมาในห้วงเวลาดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป ณ ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน

นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ทางศูนย์วิจัยฯ จะสนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศ กระแสน้ำและกระแสลม เพื่อวิเคราะห์และสร้างโมเดลหาแหล่งที่คาดว่าจะเป็นที่มาของคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันดินดังกล่าว จากนั้นเมื่อกำหนดพิกัดพื้นที่ได้แล้ว จะจัดส่งแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำรวจและประเมินความเสียหายกับแนวปะการัง สัตว์ทะเลบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ทางด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ สนับสนุนข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ กรณีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อค้นหาพื้นที่แหล่งที่มา การทดสอบปริมาณน้ำมันและจุดที่คาดว่ามีการรั่วไหลกับสภาพปัจจุบัน เพื่อสรุปพื้นที่และเวลาที่คาดว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นำตัวอย่างคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันดินที่ตรวจพบบริเวณริมชายฝั่ง ตรวจสอบหาชนิดและองค์ประกอบของน้ำมัน โดยจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ทำการรวบรวมคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันดินที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ชายหาดของจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด เพื่อไปจัดเก็บทำลายตามกระบวนที่ถูกต้องต่อไป

“นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการหารือร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำโมเดลในการติดตามหาเรือที่เป็นผู้ทิ้งคราบน้ำมันลงทะเลให้แคบลง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด ได้แก่ วันเวลาที่เกิดเหตุ ห่างจากฝั่งเป็นระยะทางเท่าใด บริเวณไหนและอย่างไรบ้าง เท่าที่จะหาข้อมูลได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ เพื่อรวบรวมและโฟกัสมายังศูนย์ VTH ว่ามีเรือใดบ้างที่ผ่านมาทาง รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จัดส่งไปให้กับจิสด้า เพื่อประเมินและอ่านแปลภาพถ่ายทางดาวเทียมในการค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ทำผิด และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป”
นายณชพงศ กล่าว

Subscribe