เจ้าท่าภูเก็ตมอบเสื้อชูชีพที่ใช้งานแล้ว แต่ยังมีสภาพดีใช้งานได้ ให้กลุ่มเรือหางยาวและกลุ่มประมงพื้นบ้าน

เจ้าท่าภูเก็ตมอบเสื้อชูชีพที่ใช้งานแล้ว แต่ยังมีสภาพดีใช้งานได้ ให้กลุ่มเรือหางยาวและกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางน้ำ และเพื่อลดสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบเสื้อชูชีพที่ใช้งานแล้ว แต่ยังมีสภาพดีใช้งานได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบกิจการเรือโดยสารที่ได้เลิกกิจการหรือเปลี่ยนชูชีพใหม่แล้ว มามอบให้เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเรือโดยสารเพลาใบจักรยาว เรือประมงพื้นบ้านที่ยังขาดแคลนเสื้อชูชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโรคติดต่อโควิด 19 ที่ผ่านมา เพิ่มความปลอดภัยทางน้ำ และทำให้การสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำลดลงหรือไม่มี ซึ่งกิจกรรมนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะโครงการ “พี่ช่วยน้อง”

ซึ่งมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 38 ตัว โดยมี ผู้ใหญ่ศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้แทนรับมอบ และ มอบให้กับกลุ่มเรือโดยสารเพลาใบจักรยาวบริเวณหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายฉัตร เป้าเข็ม ประธานกลุ่มเป็นผู้แทนรับมอบ จำนวน 65 ตัว

Subscribe