เจ้าท่าฯ ภูเก็ต เอาจริง จับปรับ เจ็ตสกี – เรือลากร่ม ฝ่าฝืนให้บริการที่ “หาดสุรินทร์”

เจ้าท่าฯ ภูเก็ต เอาจริง จับปรับ เจ็ตสกี – เรือลากร่ม ฝ่าฝืนให้บริการที่ “หาดสุรินทร์” เตรียมคืนพื้นที่ให้เป็นหาดสีขาว

ตามที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนำเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า และเรือลากร่ม มาให้บริการ บริเวณหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพื้นที่ชายหาดสุรินทร์ เป็นชายหาดอนุรักษ์ ห้ามดำเนินการกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังสร้างความรำคาญแก่นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าว

นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงได้มอบหมายนายแทนไท วงศ์เสรี เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ช่วยราชการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการณ์ ออกตรวจตราปราบปรามในพื้นที่หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยการตรวจสอบพบเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า ที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 5 ลำ โดยในใบอนุญาติใช้เรือระบุเขตการเดินเรือภายในจังหวัดภูเก็ต (หาดบางเทา) ห่างจากฝั่งไม่เกิน 1 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ ซึ่งมีความผิดฐานใช้เรือผิดเขตฯ ผิดตามมาตรา 9 พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด ลำละ 10,000 บาท จำนวน 5 ลำ รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

ต่อมาจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบเรือสนับสนุนกิจกรรมพาราเซล ให้บริการ นักท่องเที่ยวบริเวณหาดสุรินทร์ จำนวน 1 ลำ จึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบว่าเรือดังกล่าว ในใบอนุญาตใช้เรือระบุเขตการเดินเรือ ภายในจังหวัดภูเก็ต(หาดกมลา)ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 0.5 ไมล์ ในเวลาคลื่นลมสงบจึงมีความผิดฐานใช้เรือผิดเขตฯ ผิดตามมาตรา 9 พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด จำนวน 10,000 บาท พร้อมทั้งแจ้งให้เรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า และเรือสนับสนุนกิจกรรมพาราเซล ลำดังกล่าวห้ามนำมาให้บริการในพื้นที่หาดสุรินทร์ และให้ใช้เรือตามเขตการเดินเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ และในพื้นที่ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต กำหนด

ทั้งนี้ นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า จะร่วมบูรณาการกับจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและชมรมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าหาดบางเทา ดำเนินการคืนหาดสุรินทร์ให้กับประชาชนใน “โครงการหาดสีขาว ปลอดเรือเจ็ตสกี เรือลากร่ม ลากกล้วยและเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน” เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถใช้พื้นที่ชายหาดสุรินทร์และพื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อไป