เชิญชวนชมนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ 12-31 สิงหาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

เชิญชวนชมนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ 12-31 สิงหาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ “ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์” ซึ่งมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้นิทรรศการเปิดแสดงระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น โดยได้รวบรวมผลงานที่หลากหลาย อย่างศิลปิน : ปรีชา เถาทอง เป็นการนำเสนอ รูปสัญลักษณ์ศิลปกรรมกับสิ่งแวดล้อม การนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ศาสนา วิถีชีวิต และธรรมศิลป์ ในจังหวัดภูเก็ตนนำมาตีความแทนค่าออกมาเป็นงานศิลปะทัศนศิลป์ กับการใช้บรรยากาศของแสงในธรรมชาติและบุคคลในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ในการรับรู้คุณค่าของงานสุนทรียศิลปะ กับสิ่งแวดล้อมที่ใช้ชื่อโครงการว่า “ประตูสุนทรีย ณ ภูเก็ต” ศิลปิน : หริธร อัครพัฒน ศิลปิน : พงศธร ชิตชลธาร แนวคิด “ปลาวาฬ” สื่อถึงความยิ่งใหญ่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่อยู่กับทะเลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เหตุผลที่ใช้ปลาวาฬแม่ลูกยังสื่อถึงความรักความโอบอ้อมอารีของชาวเมืองภูเก็ตอีกด้วย และมีศิลปินชื่อดังอื่น ๆ อีกมากมายด้วย

Subscribe