เดินต่อ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” พร้อมดันโครงการ “Sandbox 7+7”

ภูเก็ตเสนอร่างเสนอมาตรการ Phuket sandbox 7+7 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ในรูปแบบ Seal Route พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดในพื้นที่

ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ประชุม ร่วมกับ ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ ZOOM  Meeting โดยจังหวัดภูเก็ต รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ โครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  ตั้งแต่วันที่ 1ก.ค. ถึง 14 ส.ค.64  มีนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนบ๊อก รวมทั้งสิ้น 20,727  คน พบผู้ติดเชื้อ 57 คน รักษาหายแล้ว 7 คน  ข้อมูลณวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน  6,022 คน  เนื่องจากส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง และ บางส่วนเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น ๆ  เช่น กรุงเทพมหานคร,สุราษฎร์ธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ชลบุรี และ พังงาว่าที่ร้อยตรีวิกรม กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ในการประชุมได้มีการหารือถึงการเดินหน้าโครงการภูเก็ต sandbox ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่อง เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังสามารถดำเนินการต่อได้ นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอร่าง Phuket Sandbox 7+7 เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน คือจังหวัดพังงา และ จังหวัดกระบี่ ในรูปแบบ Seal Route กำหนดแหล่งท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดกระบี่ กำหนดไว้ 3 เกาะ ประกอบด้วย เกาะพีพี เกาะไหง และอ่าวไร่เลย์ ส่วนที่จังหวัดพังงา กำหนดไว้ที่เขาหลัก และอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของเกาะยาว โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกว์ จะต้องพักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นสามารถไปเที่ยวจังหวัดพังงา และกระบี่ได้ แต่ในการการจองห้องพักนักท่องเที่ยวจะต้องระบุให้ชัดเจน ขณะนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ทางส่วนกลางจะมีการหารือและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็น ที่จังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งที่ 4627/2564 เรื่องมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ว่า ประกาศฉบับดังกล่าว ยังเน้นย้ำมาตรการ คัดกรองคนจากต่างจังหวัดเข้าพื้นที่ภูเก็ต ยังคงใช้มาตรการเดิม คือ ป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นตามข้อกำหนด และผ่อนคลายให้ ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดภูเก็ต สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้าและแสดงคิวอาร์โค้ดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จะต้องได้รับการ ฉีดวัคซีนครบโดส และ มีผลตรวจ covid เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้กล่าวถึงมาตรการการควบคุมแรงงานต่างด้าว ในแคมป์ก่อสร้างและ แรงงานภาคประมง ว่า ทางจังหวัดจะมีหนังสือ แจ้งให้ ผู้ประกอบการฯ ทุกแคมป์ในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่ CI ในแคมป์  โดยจัดแบ่งโซน พื้นที่ ออกเป็น สีแดง สีเหลือง และสีเขียว  หากพบว่ามีแรงงานในแคมป์ติดเชื้อ covid-19 ทางผู้จัดการแคมป์จะต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับดูแลแรงงานภายในแคมป์ ได้ทันที

Subscribe