เดินหน้า นำสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลลงดินย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เดินหน้า นำสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลลงดินย่านเมืองเก่าภูเก็ต ครม.สัญจร เห็นชอบแล้ว ถนนมนตรี 970 เมตร พร้อมเห็นชอบในหลักการให้ทำทุกสาย มอบกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบทำเพิ่ม ให้เมืองสวยงาม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวในรายการผู้ว่าฯพบประชานชน ถึงโครงการระบบสายเคเบิ้ลใต้ดินเขตอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงใต้ดินช่วงถนนมนตรี ระยะทาง 970 เมตร งบประมาณ 50 ล้านบาท ตามที่ทางเทศบาลนครภูเก็ต นำเสนอนอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบในหลักการ ในการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงดินในถนนทุกสายย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอใช้งบประมาณจากหนวยงานต่างๆและนำเสนอของบประมาณจาก ครม.อีกครั้ง

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อว่า สำหรับถนนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่จะดำเนินการต่อในการนำสายไฟฟ้าลงดินตามที่ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการและของบประมาณมาดำเนินการต่อ มีทั้งหมด 7 สาย ประกอบด้วย ถนนดีบุกส่วนที่เหลือระยะทาง 590 เมตร ถนนระนอง ส่วนที่เหลือ ระยะทาง 550 เมตร ถนนพังงา ส่วนที่เหลือ 780 เมตร ถนนมนตรีและถลาง ส่วนที่เหลือ 970 เมตร (ครม.) ได้เห็นชอบไปแล้ว) ถนนตลิ่งชันและถนนตะกั่วป่า ระยะทาง 590 เมตร ถนนภูเก็ต ระยะทาง 700 กว่าเมตร และถนนเทพกระษัตรีย์ จากหน้าวัดโฆษิต ระยะทาง 1,500 กว่าเมตร

ส่วนถนนที่ได้นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินไปแล้ว ประกอบด้วย ถนนถลาง ใช้งบประมาณ 18 ล้านบาท ถนนดีบุก/ถนนกระบี่ งบประมาณ 56 ล้านบาท ถนนเยาวราช งบประมาณ 32 ล้านบาท และถนนรัษฏา/ถนนพังงา ได้รับงบสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 116 ล้านบาทนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า การนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงดินในย่านเมืองเก่านั้น เพื่อที่ทำให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจในตัวเมืองเติบโตมากขึ้น เพราะที่ผ่านนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่แล้วจะพักและท่องเที่ยวตามชายหาด แต่เมื่อมีการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงดินทำให้ตัวเมืองภูเก็ตสวยงามมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองเพิ่มขึ้น

“เทศบาลได้วางเป้าหมายที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองอย่างน้อย 1 วัน หรือพัก 1 คืน เพื่อให้มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในเมืองมากขึ้น และคิดว่าเมื่อมีการนำสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลลงดินในถนนทุกสายจะทำให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวยงามมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งห้องรับแขกที่สวยงามจองภูเก็ตและประเทศไทย” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวในที่สุด