เตรียมการจัดงานแข่งขันไตรกีฬาจังหวัดภูเก็ต ไตรกีฬา แนวคิดใหม่

ภาครัฐเอกชนภูเก็ตประชุมหารือความพร้อมเตรียมการจัดงานแข่งขันไตรกีฬาจังหวัดภูเก็ต ไตรกีฬา แนวคิดใหม่ ในแบรนด์ไทย -ไตร ไอยรา- กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมมุกหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานความพร้อมเตรียมการจัดงานแข่งขันไตรกีฬาจังหวัดภูเก็ต ไตรกีฬา แนวคิดใหม่ ในแบรนด์ไทย -ไตร ไอยรา- กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดภูเก็ต และองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีพาแนวคิดสร้างสรค์สื่อความเป็นไทย “ภูเก็ต- ไตร- ไอยรา” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการแข่งขันไตรกีฬาจะจัดขึ้น คือ ระยะโอลิมปิก และระยะสปรินท์ และมีการแข่งขันทวิกีฬา และการแข่งขันว่าย – ปั่น-ผสม ชาย – หญิง 3 คนให้ร่วมสนุก ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกร่วมกิจกรรมการแข่งตามถนัดและชื่นชอบ เนันย้ำการนำเสนอประสบการณ์งานกีฬาเพื่อสร้างความประทับใจ ผ่านการแข่งขันไตรกีพาที่จะสร้างการจดจำและภาพลักษณ์ความเป็นไทยในแบบเฉพาะตัวของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและส่วนกลาง

สำหรับครั้งนี้ ภูเก็ตเพิ่มทางเลือกไตรกีฬาเชิงสร้างสรรค์กับกิจกรรมไตรกีฬาแบบฉบับไทย ซึ่งจะฉายภาพบรรยากาศและอัตลักษณ์แห่งจังหวัดภูเก็ตสู่นักท่องเที่ยว และนักกีพาไทยและต่างซาติ โดยเลือกสื่อสารผ่านภาพกีฬาในโครงร่างช้างเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย ในชื่อการแข่งขัน ภูเก็ต- ไตร-ไอยราซึ่งจะเป็นอีกตราสินค้าหนึ่งร่วมสร้างประสบการณ์ไตรกีพา ที่ตอกย้ำการเป็นสปอร์ต ซิตี้ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการก้าวย่างทางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีมูลค่าสูง

 

สำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เพจ FB : Phuket TRI IYARA หรือเพจของผู้จัดงานหลัก FB :Thalland Sport Series หรือ LINE
@ThailandSportSeries

Subscribe