เตรียมความพร้อมร่วมงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้”

นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร & ของดีภูเก็ต) ครั้งที่ 1 ณ หาดป่าตองผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และเจ้าหน้าที่ สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมพบปะและร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อเตรียมความพร้อมออกร้านจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร & ของดีภูเก็ต) ครั้งที่ 1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวนกว่า  70 ร้าน ซึ่งจะเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีกติกาในการออกร้าน คือ 1.เป็นร้านอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ (Clean Food Good Taste) 2.ขอความร่วมมือภาชนะ (ถ้วย จาน) ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย เพื่อลดภาวะโลกร้อน 3.ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในงานโดยเด็ดขาด 4.ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย 5.ขอความร่วมมือแต่งกายชุดพื้นเมือง และใส่ชุดผ้ากันเปื้อน 6.ให้ติดป้ายบอกราคาอาหารทุกชนิด 7.ในแต่ละวันเมื่อจำหน่ายสินค้าเสร็จแล้วให้จัดเก็บขยะให้เรียบร้อยและนำไปวางไว้ ณ จุดทิ้งขยะนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร & ของดีภูเก็ต) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อันจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้งละ 3 วัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19  ธันวาคม  2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม  2565 ณ สนามชัย เชื่อมต่อกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์  2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ  ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต” ขอเรียนเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานกันเยอะๆ เพื่อจะได้กระตุ้นให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง