เตรียมชงโครงการ “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์” ครม.สัญจรกระบี่กลาง พ.ย.นี้

เตรียมชงโครงการ “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์” ครม.สัญจรกระบี่กลาง พ.ย.นี้ ยกระดับการดูแลสุขภาพควบคู่สร้างรายได้

จังหวัดภูเก็ตเตรียมเสนอโครงการ “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์” ขอความเห็นชอบ ครม.สัญจรกระบี่ กลางเดือน พ.ย.นี้ ยกระดับการดูแลสุขภาพคนภูเก็ตทั้งระบบ ควบคู่กับการสร้างรายได้จากการดูแลและรักษาสุขภาพ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.2564 นี้ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีแผนงานและโครงการหลายโครงการที่จะนำเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณจาก ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ มาพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดภูเก็ต และ กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานและโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ โดยมีอยู่หลายโครงการด้วยกันที่ที่ประชุมเห็นชอบ ขณะนี้อยู่นี้ในช่วงของการพิจารณารายละเอียดโครงการของหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลาง

แต่โครงการที่มีความชัดเจนแล้วว่าจังหวัดภูเก็ตจะขอความเห็นชอบและขอการสนับสนุนจาก ครม.สัญจร ที่ จ.กระบี่ คือ โครงการ “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์” (Phuket Health Sandbox) ให้เป็นอีกหนึ่งฐานเศรษฐกิจของภูเก็ต ในการสร้างรายได้และดูแลสุขภาพของชาวภูเก็ตควบคู่กันไป เพราะภูเก็ตมีบทเรียนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา จากที่ภูเก็ตไม่มีเศรษฐกิจตัวอื่นๆ เข้ามารองรับ และประชาชนชาวภูเก็ตเองได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นกัน ดังนั้น ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้น

โดยทางจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นกำหนดแนวทางพร้อมจัดทำพิมพ์เขียวในการที่จะขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสุขภาพของคนภูเก็ต ด้วยการยกระดับมาตรฐานการดูแสสุขภาพของคนภูเก็ตให้ดีขึ้น พร้อมกับสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามารวมถึงคนไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อว่า ตามแนวทางโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์นั้น จะมีการพัฒนาและยกระดับการรักษาพยาบาลในภูเก็ตให้เพิ่มสูงขึ้นทั้งระบบ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หรือ รพ.สต.ทั้ง 21 แห่งให้ภูเก็ต ซึ่งในอนาคตทางกระทรวงสาธารณสุขโอนมาอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) ให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถดูแลให้การรักษาโรคทั่วไปได้ และทุกแห่งจะต้องมีแพทย์ประจำ รวมไปถึงมีการยกระดับโรงพยาบาลประจำอำเภอให้มีขีดความสามารถรักษาพยาบาลสูงขึ้น และในส่วนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด จะมีการยกระดับให้การรักษาให้สูงขึ้น ทั้งในการรักษาและการทำงานวิจัยอีกด้วย และในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนจะได้เข้ามาดูแลในส่วนของผู้ที่มีรายได้สูงและมีความสามารถในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาดูแลรักษาพยาบาลอีกด้วย

“ในการประชุม ครม.ที่กระบี่ ทางจังหวัดภูเก็ตจะเสนอ ครม.ขอความเห็นในหลักการตามพิมพ์เขียวโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ ที่ได้กำหนดแผนงานโครงการไว้จะดำเนินการในเรื่องอะไรอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในพิมพ์เขียว ในการของบประมาณมาดำเนินการ เพื่อเดินไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพคนภูเก็ตควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล” ผู้ว่าฯ ภูเก็ต กล่าวในที่สุด