เตรียมเปิดถนนเขาป่าตองให้รถยนต์ขึ้นได้แล้ว

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจราจรจุดดินสไลด์สาย 4029 ขึ้นเขาป่าตอง โดยมี นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ผู้แทน สภ.ป่าตอง สภ.กะทู้ มูลนิธิอาสากู้ภัยฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือนำข้อมูลมาประมวลพิจารณาการแก้ไขปัญหาจราจรฝั่งขาขึ้นจากกะทู้ ไป ป่าตอง

ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน จะเปิดให้รถยนต์เล็กสามารถใช้เส้นทางสัญจรจากฝั่งกะทู้ไปป่าตองได้ โดยใช้ข้อมูลสนับสนุน 3 ประเด็น 1.จากการติดตามค่าสถิติข้อมูลค่าตรวจวัดดินไลด์ที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในรอบ10 กว่าวันที่ผ่านมา พบว่า ค่าแรงดันน้ำใต้ดินมีค่าตำกว่าเกณฑ์วิกฤต และการเคลื่อนตัวของดินต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤต 2.การซ่อมแซมถมดินและบดอัดดินและหินบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะมีการสไลด์เพิ่มเติมของผู้รับจ้าง เป็นไปตามแผนงานถึงจุดระดับความสูงที่กำหนด และได้มีการประเมินของฝ่ายโยธา เห็นว่าพื้นที่ผิวจราจรมีความปลอดภัย สามารถให้รถยนต์ขนาดเล็กใช้เส้นทางสัญจรผ่านได้ 3.การบริหารจัดการน้ำใต้ดินที่ไหลผ่านใต้พื้นถนนที่อาจก่อให้เกิดการสไลด์ของดินเพิ่มเติม มีการแก้ไขปัญหาโดยการวางท่อใต้ดินเพิ่มเติม เพื่อให้น้ำใต้ดินได้ไหลผ่านทางระบายน้ำที่ได้วางไว้ใต้ดินตามแผนที่กำหนด แล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการช่อมปรับปรุงหากเปิดให้รถยนต์ขนาดเล็กได้ใช้ทาง จึงมอบหมายให้ สภ.กะทู้ ทม.กะทู้ และแขวงการทางภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดเลนจราจรฝั่งขาขึ้นป่าตองเป็น 2 เลน สำหรับรถยนต์เล็ก มอเตอร์ไชต์ใช้สัญจรขาขึ้นจากกะทู้ไปป่าตอง 1 เลน และสำหรับรถบรรทุกดินขึ้นก่อสร้าง 1 เลน โดยจะจัดวางแบริเออร์ และกรวย รวมถึงป้ายเตือนแนะนำรถใช้ช่องจราจรให้ถูกต้อง ตั้งแต่จุดตรวจแยก 4 กอ และหากจัดเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จ คาดว่า จะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางจราจรฝั่งขาขึ้นจากกะทู้ ไป ป่าตอง ได้ในวันที่ 30 พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น

ทั้งนี้ หากสถาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ค่าตรวจวัดความเสี่ยงดินสไลด์แจ้งเตือนว่าถึงค่าวิกฤต ส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักสำคัญอีกครั้ง

Subscribe