“เต่าทะเลยักษ์” พร้อมอวดโฉม พบกันเร็วๆ นี้

“เต่าทะเลยักษ์” พร้อมอวดโฉม ทัพเรือภาค 3 ผุดนิทรรศการ “เต่าทะเลยักษ์” จากขวดรีไซเคิล ที่เดียวในอันดามัน หวังสร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงทะเล เริ่มจัดแสดงตั้งแต่ 7 ม.ค.เป็นต้นไปในห้วงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ 3 โดยหน่วยต่างๆ ในทัพเรือภาคที่ 3 ทั้ง 6 จังหวัดอันดามัน ได้ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงแรม และผู้ประกอบการทางทะเล พร้อมทั้งคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก เพื่อนำมาทำเป็นนิทรรศการ “เต่าทะเลยักษ์” ซึ่งจะจัดแสดง ณ ชายหาดสนงาม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับการจัดนิทรรศการเต่าทะเลจากขวดรีไซเคิลนั้น เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์การร่วมกันไม่ทิ้งขยะลงชายหาดและในทะเล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเล หากมีการกินเข้าไป รวมทั้งรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่อีกครั้ง เป็นการลดปริมาณการใช้พลาสติกได้เป็นอย่างดีโดยขวดต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกเก็บจากชายหาดทั่วทั้งอันดามัน และลำเลียงมารวบรวมที่ธนาคารขยะ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ก่อนที่จะนำบางส่วนมาจัดทำเป็นนิทรรศการเต่าทะเลในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่หน่วยต่างๆ ในทัพเรือภาคที่ 3 ได้ร่วมรณรงค์ให้ตนเองและครอบครัว รวมทั้งชุมชนข้างเคียง ได้เห็นถึงความสำคัญในการไม่ทิ้งขยะลงทะเล พร้อมทั้งทำการเก็บและคัดแยกขยะ นับว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สวยงามคู่เมืองไทยของเราต่อไป