เทศบาลตำบลราไวย์ จับมือภาครัฐเอกชนจัดการแข่งขันมินิมาราธอนตำบลราไวย์ ครั้งที่ 6

เทศบาลตำบลราไวย์ จับมือภาครัฐเอกชนจัดการแข่งขันมินิมาราธอนตำบลราไวย์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว และเพื่อมอบรายได้ให้กับโรงพยาบาลฉลองเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล

ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน หมูที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมินิมาราธอนตำบลราไวย์ ครั้งที่ 6ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลราไวย์ โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์, นายธนา คงคาวาส นายกสโมสรโรตารี่อันดามัน, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน และนักกีฬาเข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “ขอชื่นชม กิจกรรมนั้มีประโยชน์ นอกจากจะส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังนำรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทต่างๆ ที่ร่วมมือสนับสนุนการจัดงานด้วย

ด้าน นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลราไวย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และด้วยนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณ โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับนักกีฬาและผู้รักการออกกำลังกาย ได้มีสนามแข่งขัน สำหรับพื้นที่ตำบลราไวย์ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งตลอดเส้นทางในการวิ่งนักกีฬาจะได้สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางที่อาจจะแตกต่างจากสนามอื่นๆ”

และนายธนา คงคาวาส นายกสโมสรโรตารี่อันดามัน ในนามคณะกรรมการร่วมจัดการแข่งขัน กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรายได้ให้กับโรงพยาบาลฉลองเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป  ที่รักการออกกำลังกาย ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นและเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกาย นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ตลอดเส้นทางการวิ่งสามารถชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยการจัดการแข่งขัน ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คณะกรรมการจากชมรมวิ่งไข่มุกอันดามัน สโมสรโรตารี่อันดามันภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรฉลอง โรงพยาบาลฉลอง เทศบาลตำบลฉลอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนห้างร้าน บริษัทต่างๆ จึงทำให้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับความสนใจจากดารานักแสดงร่วมงาน อาทิ ตูน บอดี้สแลม, แท่ง ศักดิ์สิทธิ์, หนุ่ม คงกระพันธ์ เสนาหอย มาร่วมสร้างสีสันด้วย

Subscribe