เทศบาลตําบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เทศบาลตําบลรัษฎา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา และตลาดชิลล์วาพร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ ท่าเทียบเรือรัษฎา หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการที่ท่าเทียบเรือรัษฎาพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกที่พักหลังจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่าเทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจจรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19) ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การป้องกันการควบคุมโรคที่ดีที่สุดคือการใส่หน้าอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และการดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้สถานบริการที่มีการรวมตัวนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก ควรมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออยู่เสมอ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคการที่เทศบาลตำบลรัษฎา และภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ทั้งท่าเทียบเรือ รัษฎา และตลาดชิลล์วา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากสถานที่ทั้งสองแห่ง มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการจำนวนมาก จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวในมาตราการป้องกันโรคของจังหวัดภูเก็ต