เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนภูเก็ตให้คงอยู่ เป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นต่อไป

ที่ บริเวณย่านเมืองเกาภูเก็ต (แยกธนาคารชาร์เตอร์ด) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 โดยมีส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมสำหรับ เทศกาลโคมไฟ หรือ “หยวนเซียว” เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเพ็ญแรกในรอบปี หลังผ่านพ้นตรุษจีน ตรงกับวัน 15 ค่ำ เดือนอ้ายในปฏิทินจันทรคติจีนในวันนี้ชาวจีนจะนิยมกินขนมหยวนเซียว หรือ ถังหยวน ซึ่งจะมีหน้าตาคล้ายกับ“ขนมบัวลอย” ในบ้านเรา คำว่าหยวน หยวน หมายถึง การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว ขนมหยวนเซียว หรือ ขนมบัวลอยมีรูปทรงกลมเหมือนพระจันทร์  นอกจากนี้ยังนิยมออกจากบ้านมาชมการประดับโคมไฟ เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลและเป็นการกลับมารวมกันของครอบครัว โดยจะมีการอวยพร  เพื่อมอบความสุขเฉลิมฉลองกันภายในครอบครัวต่อมาในปี พ.ศ.2559 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ได้รื้อฟื้นเทศกาลโคมไฟขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนภูเก็ตให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นต่อไปสำหรับในปีนี้ก่อนช่วงตรุษจีนเดือนสามบ้านเรา เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดกิจกรรม “กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีน”  ในเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2565  นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ได้ตกแต่งสถานที่ในเขตย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ดแห่งนี้ รวมถึงบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าภูเก็ตทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสและชื่นชมบรรยากาศช่วงเทศกาลโคมไฟของจังหวัดภูเก็ตในยามค่ำคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2565