เทศบาลนครภูเก็ตนำร่องปรับปรุงสีทางม้าลาย

เทศบาลนครภูเก็ต นำร่องปรับปรุงสีทางม้าลาย พร้อมปรับปรุงป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้มีความชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการทาสีทางม้าลายให้เด่นชัด พร้อมปรับปรุงป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้มีความชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยนำร่องบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และจะดำเนินการครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้งนี้ จากกรณีการเสียชีวิตของ “หมอกระต่าย”  นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และสำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการปรับปรุงทางม้าลายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เช่น หน้าโรงพยาบาล หน้าโรงเรียน หน้าตลาดสด และอีกหลาย ๆ จุดเพื่อปรับปรุงให้เด่นชัดเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ได้เห็นได้ชัดเจนและให้ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน