เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต 2024

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต 2024 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2567 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองมากมาย

นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานนำ นายปณชัย วาสนารุ่งเรืองสุข ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ตและนางนาฏยา เภรีพาส เลขานุการชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต 2024 ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมดับเพลิงเทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต  กำหนดจัดงานเทศกาล “ อาหารอร่อยนครภูเก็ต 2024 “  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2567 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองมากมาย ซึ่งจะจำหน่ายอาหาร ตั้งแต่เวลา 16:00-23:00 น. และกำหนดเปิดงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับงานเทศกาล “ อาหารอร่อยนครภูเก็ต เป็นกิจกรรมประจำปีของชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิก  อีกทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวในเขต เทศบาลนครภูเก็ต และเพื่อสนับสนุนการได้รับการยกย่องจากยูเนสโกประกาศให้เป็นเมือง Gastronomy และ ในปีนี้จังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลนครภูเก็ต ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารจากยูเนสโก (UNESCO Creative Cities of Gastronomy (CoGs) Subnetwork Annual Conference 2024) ด้วย

Subscribe