เทศบาลนครภูเก็ต จัดเวทีนานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต จัดเวทีนานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงแนวทางและมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ที่ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเวทีนานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเริ่มจากการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “มองเมืองมุมใหม่ เก๋ไก๋กว่าเก่า” ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 12 ภาพ โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตได้นำทั้ง 12 ภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำเป็นปฏิทินของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ โดย นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวถึงการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตื่นตัวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ ถือเป็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ตต้องกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครภูเก็ตที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามหลากหลาย มีประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้จัดทำประกวดภาพถ่ายประจำปี 2565 เพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดมุมมองใหม่ เป็นสื่อกลางให้กับประชาชนได้เห็นถึงความหลากหลายทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละสถานที่ ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน เช่น ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายเล่าเรื่องราว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายที่สื่อสารถึงความเป็นภูเก็ต ซึ่งภาพถ่ายทั้ง 12 ภาพ นอกจากเทศบาลนครภูเก็ตจัดทำเป็นปฏิทินที่ระลึกของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2565 แล้ว จะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนครภูเก็ตต่อไป

พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้แถลงถึงการยกระดับความปลอดภัยของเมืองภูเก็ต ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต รวม 255 กล้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมวางมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่นครภูเก็ตนอกจากนี้ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ ด้วยความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป