เปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ”

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ” Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation Route ณ ศาลาไม้ขาวบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ

ณ ศาลาไม้ขาวบีชรีสอร์ท ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ” Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation Route ณ ศาลาไม้ขาวบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เข้าร่วม

นายอำนวย พิณสุวรรณ กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ และวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ ที่ผ่านมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากคลื่นสีนามิ สร้างความสูญเสียแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จะได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้วยการร่วมเดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ ไปพร้อมกันกับ
6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และชาวจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเดิน-วิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation Route ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง”

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัดพังงา ระนอง ตรัง และกระบี่ และวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสตูล

โดยกำหนดเส้นทางเดิน-วิ่ง ตามเส้นทางอพยพเมื่อเกิดคลื่นสึนามิของแต่ละจังหวัดสำหรับจังหวัดภูเก็ต จะเริ่มต้นเส้นทางเดิน-วิ่ง จากศาลาไม้ขาว บีชรีสอรท จนถึงจุดปลอดภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะถูกจัดขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดสึนามิในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน “

Subscribe