เปิดงาน “ราชภัฏแฟร์” มหกรรมสินค้า OTOP และนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดงาน “ราชภัฏแฟร์” มหกรรมสินค้า OTOP และนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ำ) นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานราชภัฏแฟร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ประธานบริษัท โอทอปเพื่อสังคม จำกัด นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ งานราชภัฏแฟร์ จัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยมีการออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วไทย กว่า 220 บูธ ร่วมกับงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กิจกรรมพฤกษาพาโชค และกิจกรรมอีกมากมาย ซึ่งถือเป็น 1 กิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบมหกรรมงาน OTOP ที่จะดึดประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้า ภายในงาน “ราชภัฏแฟร์” ที่คาดว่าจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูเก็ต กว่า 30 ล้านบาท พร้อมกันนี้จะมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก้นักศึกษา และมอบเป็นทุนสนับสนุน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

Subscribe