เปิดตัว 15 ร้านอาหารต้นแบบในการลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ตร่วมกับ GIZ เปิดตัว 15 ร้านอาหารต้นแบบในการลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก พร้อมลงนาม MOU การจัดการและลดขยะพลาสติก

ที่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดตัวร้านอาหารต้นแบบในการลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก Take PINTO และพิธีลงนาม MOU ภายใต้โครงการการจัดการและลดขยะพลาสติกภาคครัวเรือนและธุรกิจจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ประธานมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม รวมถึง Mr.AlvaroZurita (อัลวาโร่ ซูริต้า) ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมพิธีผ่าน zoom meetingนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จังหวัดภูเก็ตมีขยะที่ถูกส่งไปยังศูนย์กำจัดขยะกว่า 970 ตัน ในขณะที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตยังคงมีปริมาณขยะสูงถึง 830 ตันต่อวันซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า หากการท่องเที่ยวของภูเก็ตฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็น ทั้งนี้ การผลักดันร้านค้าทั้ง 15 ร้านให้เป็นต้นแบบในการลดขยะ ด้วยการใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารในการนำไปบริโภคที่บ้านแทนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการตั้งรับและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหา ทั้งนี้ หวังว่าความร่วมมือของชาวภูเก็ตจะขยายเป็นวงกว้างจนมีร้านที่ร่วมกันลดขยะเข้าร่วมโครงการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของภูเก็ต และเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่น ๆ ต่อไปมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 5แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลฉลอง เทศบาลตำบลราไวย์ และเทศบาลเมืองป่าตอง ในจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดและในปี 2564 นี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)เพื่อจัดทำโครงการการจัดการและลดขยะพลาสติกภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทางด้าน Mr.AlvaroZurita(อัลวาโร่ ซูริต้า) ผู้อำนวยการGIZ เปิดเผยว่า สำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่การบริโภคเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการลดขยะในทะเลโดยนับเป็นความท้าทายระดับโลก และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจะเป็นกุญแจสําคัญในการหาทางออกระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกด้วย

Subscribe