เปิดตำนาน”กิ๋วอ๋องไตเต”พระราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ ประธานใหญ่ในประเพณีถือศีลกินผัก

ผู้สื่อข่าวรายงาน ศาลเจ้าบางเหนียวหรืออ๊ามบางเหนียว มูลนิธิเทพราศี อ.เมือง จ.ภูเก็ต หนึ่งในศาลเจ้าเก่าแก่ของ จ.ภูเก็ต ได้ประกอบพิธีอัญเชิญกิ๋วอ๋องไตเต หรือ พระราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อเป็นประธานในพิธีถือศีลกินผักประจำปี โดยมีม้าทรงประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวท่ามกลางพี่น้องชาวภูเก็ตแต่งกายสีขาวเข้าร่วมพิธี จากนั้นได้อัญเชิญประทับในศาลเจ้าตลอด 9 วัน 9 คืน จนสิ้นสุดประเพณีถือศีลกินผักประจำปี ก่อนที่จะมีการประกอบพิธี”ส่งพระ”หรือ”ส่งกิ๋วอ๋องไตเต”กลับสรวงสวรรค์ จากนั้นได้แขวนตะเกียงน้ำมันทั้ง 9 ดวงขึ้นสู่เสาโกเต้ง ตัวแทนของกิ๋วอ๋องไตเต

ทั้งนี้การใช้ตะเกียงน้ำมัน 9 ดวงหมายถึง ดวงวิญญาณของกิ๋วอ๋องไตเต หรือ เก้าอ๊วงไตเต คำว่า “เก้าอ๊วงไตเต” หรือ กิ๋วอ๋อง แปลว่า นพราชา ตามตำราโหราศาสตร์จีน หมายถึง ดาวนพเคราะห์ โดยเชื่อกันว่าดาวเคราะห์ 9 ดวงนี้ เกิดจากการแบ่งภาคของเทพเจ้า 9 องค์ ซึ่งทรงอำนาจมาก บริหารธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุทอง เทพเจ้าทั้ง 9 นี้ เกิดจากการแบ่งภาคของอดีตพระพุทธเจ้า 7 องค์ กับพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 องค์ เทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์นี้มีคุณแก่โลกมาก เพราะธาตุทั้งหลายที่พระองค์ประทานให้เป็นของจำเป็นในสรรพสังขาร

พระองค์ที่ 1 ฮอกฮีสี (ฟูซิ) เป็นคนสำคัญทางวัฒนธรรมคนแรกเมื่อก่อน 5,000 ปีมาแล้ว ทรงสั่งสอนให้ราษฎรทำแห ทำอวน จับปลา ช้อนกุ้ง สอนให้ราษฎรสืบเสาะหาสัตว์มาเลี้ยง จับสัตว์มาฝึกใช้งานและพืชพรรณทั้งหลาย พระองค์ที่ 2 ยันตี่ พระเจ้าเอี้ยมเต้สินล่งฮองเต้ (เสินหนุง) รู้ในอดีตและอนาคต ฤกษ์บน ฤกษ์ล่าง ชาวจีนถือเป็นพระเจ้าของการกสิกรรม เป็นผู้ประดิษฐ์คันไถ และสอนให้ชาวบ้านทำไร่ไถนาพระองค์เป็นห่วงราษฎร ให้จัดหาสัตว์และพืชมาเพาะเลี้ยง พระองค์ที่ 3 ฮืนฮ่วงฮวงตี้ เป็นพระเจ้าอึ้งตี่ฮองเต้ เป็นกษัตริย์ที่สำคัญในการรบคนแรกประมาณ 5,000 ปีมาแล้วปราบปรามพวกขบถ เป็นนักประดิษฐ์เข็มทิศ รถศึกสามารถแล่นถูกทิศทางท่ามกลางหมอกหน้าทึบ คิดทำปฏิทินตำราละยิด ต่อข้างขึ้นข้างแรม จัดปีและนักษัตรเสียใหม่ ทำมาตรา ทะนานตวงสิ่งของ พระองค์ที่ 4 เซียวเฮา,ซาวเฮา,พระเจ้ากิ้มเต็กอ๋องฮองเต้ ทรงรับสั่งให้ขุนนางปักเสื้อ หมวก ที่สวมใส่เป็นรูปหงส์ ตามยศ ปราบปรามข้าศึกสงครามที่ยกมาตีบ้านเมืองของพระองค์ตามหัวเมืองต่างๆพระองค์ที่ 5 กอเอียงสี, จวงซี, พระเจ้าจ่วนยกตี่ฮองเต้,พระโอรสทั้งเก้าพระองค์ยกกองทัพไปปราบปรามขบถตามหัว เมืองต่างๆ ทรงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลปีหนึ่งให้สี่ฤดู ต่อมายกสมบัติให้เตียวคี้เป็นกษัตริย์ต่อไป พระองค์ที่ 6 เตียวคี้,ตี้ขู้,พระเจ้าตี่คอกฮองเต้ ทรงตรวจดูกฎหมายแผ่นดิน พระองค์ทรงทำตำราปฎิทินใหม่เพื่อการเกษตร ไร่นา ปลูกต้นไม้ตามฤดูกาล ให้ขุนนางไปทำการขุดแร่มาใช้ประโยชน์แก่แผ่นดิน และให้เก็บตัวอย่างหินสีต่างๆ แล้วให้เอาไปหลอม พระองค์ที่ 7 เงี้ยวอ๋อง ,เอี๋ยวตี้ ,พระเจ้าเงี้ยวเต้ ฮองเต้ ตั้งโรงเลี้ยงคนแก่พิการที่ไม่มีญาติ ให้หมอหลวงรักษา ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือขุนนางปราบปีศาจไฟเก้าดวง คิดทำปฏิทินใหม่ให้ละเอียดกว่าเก่าที่เคยทำมาแล้วถึง 3 ครั้ง พระองค์ที่ 8 ชวิน, ไต้ซุ่น, ซุ่นตี้ พระเจ้าซุ่นเต้ฮ่องเต้ เป็นวิศวกรที่สามารถ จึงเป็นที่น่าชื่นชมของมหาชน กตัญญูต่อบิดามารดาทำนารับสั่งให้อู๋ไปทำการปราบปรามหัวเมืองต่างๆ ที่เข้ามาทำความเดือดร้อนแก่ราษฏรรับสั่งให้ อู๋ไปทำการขุดคลองสำเร็จ ปราบสัตว์ร้าย และพระองค์ที่ 9 อู๋ เซียหยี,พระเจ้าอู๋เต้ฮองเต้ เป็นผู้เริ่มสร้างราชวงศ์จีนขึ้น เป็นวิศวกรที่เรื่องลือสามารถเจาะภูเขาสร้างที่เก็บน้ำ และจัดระบบให้ระบายน้ำได้อย่างดี

ขอบคุณ-ภาพจากอ๊ามบางเหนียว