เปิดตู้รับบริจาคศาลเจ้าปุดจ้อ

คณะกรรมการชุดใหม่พร้อมด้วยภาครัฐเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเปิดตู้รับบริจาคของศาลเจ้าปุดจ้อ นับเงินได้เงินบริจาครวม 1,748,260 บาท

ศาลเจ้าปุดจ้อ ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการศาลเจ้าปุดจ้อชุดใหม่ นำโดย นาย ธีระศักดิ์ ผลงาม ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าปุดจ้อ คนที่ 1 นาย กิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าปุดจ้อ คนที่ 2 นาย จิรวิทย์ ปิติกูลสถิตย์ ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าปุดจ้อ และคณะกรรมการ ชุดใหม่ ได้กำหนดให้มีการเปิดตู้รับบริจาคของศาลเจ้าปุดจ้อทั้ง 3 ตู้ โดยได้มีการเปิดและนับเงินทั้ง 3 ตู้ ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดการเปิดและนับเงิน อาทิ จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมอ๊ามภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองภูเก็ต

โดยหลังจากการเปิดตู้ทั้ง 3 ตู้และนับเงินรวมทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,748,260 บาท โดยตู้บริจาคของศาลเจ้าไม่ได้เปิดมาประมาณ 5 เดือน ก่อนที่คณะกรรมการศาลเจ้าปุดจ้อชุดใหม่จะเข้ามา และ คณะกรรมการศาลเจ้าปุดจ้อชุดใหม่ จะจัดให้มีการเปิดตู้รับบริจาค ทุกเดือน และจะมีการแจ้งยอดให้ประชาชนรับทราบ เพื่อความโปร่งใส และ คณะกรรมการศาลเจ้าปุดจ้อชุดใหม่ มีนโยบายที่จะรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณที่เคยปฏิบัติ กันสมัยก่อน ที่คนภูเก็ต นิยม มาศาลเจ้าปุดจ้อ เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง เพื่อให้ศาลเจ้าปุดจ้อ กลับมาคึกคักเหมือนเดิมอีกครั้ง

Subscribe