เปิดที่ทำการฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต

นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้เดินทางไปเปิดที่ทำการฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว และมีคุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีณรงค์ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นหน่วยให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสารแห่งที่ 4 ในส่วนภูมิภาค และ 1 ใน 2 แห่งของภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยรองรับความต้องการบริการด้านนิติกรณ์เอกสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคำนึงว่าจังหวัดภูเก็ตมีชุมชนชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของหลายประเทศ นอกจากนี้ การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตยังสะท้อนความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการให้บริการประชาชน และการขยายบริการข้างต้นของกรมการกงสุลยังสอดคล้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วย

ขณะที่รองผู้ว่าฯ อำนวยฯ ได้แสดงความยินดีกับกรมการกงสุลในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และกล่าวถึงความสำคัญของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ที่มีส่วนสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศของจังหวัดฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกล่าวได้ว่า การขยายบริการของกรมการกงสุลในจังหวัดภูเก็ตสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดฯ ที่มีต่อการต่างประเทศของไทย ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับนานาประเทศในการสร้างดุลยภาพระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างเสนอให้จังหวัดภูเก็ตฯ รับการคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพจัดมหกรรม Specialized Expo ในปี 2571 อีกด้วย

กรมการกงสุลเปิดให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสารที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานฯ ชั้น B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ผู้ประสงค์เข้ารับบริการสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่
https://qlegal.consular.go.th/

Subscribe