เปิดเวทีรับฟังความเห็นนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แทนรถสองแถวไม้ ผลการศึกษาระบุ EV Smart Bus

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเวทีรับฟังความเห็นนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แทนรถสองแถวไม้ ผลการศึกษาระบุ EV Smart Bus ขนาด 20 ที่นั่ง เหมาะสมกับสภาพถนนภูเก็ต อบจ.เป็นผู้ลงทุนจัดซื้อรถ 21 คัน และให้เอกชนบริหารจัดการวิ่งใน 3 เส้นทาง ใช้งบลงทุนประมาณ 300 ล้าน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 2 สถานี ลงทุนกว่า 100 ล้าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ (ร่าง) การศึกษาและวิเคราะห์โครงการเดินรถโดยสารประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้า และจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนชาวภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเดินรถโดยสารประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าและจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดทำโครงการเดินรถโดยสารโดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าและจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทั้งในด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน หรือด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ปัญหาหรืออุปสรรค ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารโครงการ ความเหมาะสมของการจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า คุณลักษณะของรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นรถประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถ EV มาใช้แทนรถโดยสารสองแถวไม้ หรือรถโพถ้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับการเติบโตของภูเก็ต รวมไปถึงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้รถโดยสารของคนภูเก็ต และเป็นการลดมลพิษอีกด้วย ตอบโจทย์ความต้องการของคนภูเก็ต

“ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการรถโดยสาร ที่ก่อนหน้านี้ อบจ.ภูเก็ตได้ทำการปรับปรุงเส้นทางใหม่ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของคนภูเก็ต และเส้นทางดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบกแล้วด้วย และวันนี้เรามารับฟังความคิดเห็นจากคนภูเก็ตในเรื่องของรถโดยสารที่เป็นรถไฟฟ้า หลังจากวันนี้แล้ว ทางผู้ศึกษาจะทำการสรุปผลการศึกษาเสนอมายัง อบจ. ทางเราจะดำเนินการต่อในเรื่องนี้ เพราะเราตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนรถโดยสารให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวในที่สุด

ด้าน ผศ.พิเชษฐ์ พุ่มเกสร หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการเดินรถโดยสารประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้า และจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า กล่าวว่า จากผลการศึกษาพบว่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV BUS) ที่เหมาะสมสำหรับในการวิ่งรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นรถไฟฟ้ารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแอปพลิเคชัน (EV Smart Bus) ที่มีความยาวประมาณ 7 เมตร จำนวน 20 ที่นั่ง เพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนในภูเก็ตที่ค่อนข้างแคบ

และรูปแบบการลงทุนนั้นได้ศึกษาไว้ 3 แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางแรก อบจ.ภูเก็ตลงทุนซื้อรถ EV โดยให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ แนวทางที่ 2 เช่ารถจากภาคเอกชน และแนวทางที่ 3 เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชน ซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้ ทางคณะวิจัยเห็นว่าแนวทางที่ 1 คือ อบจ.ภูเก็ต เป็นผู้ลงทุนซื้อรถ EV และให้เอกชนเข้าบริหารจัดการ เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพราะจากผลการศึกษาพบว่าจำนวนผู้ใช้บริการยังไม่สูงมากนัก รวมไปถึงเป้าหมายของ อบจ.ภูเก็ต คือ ต้องการที่จะให้บริการประชาชนชาวภูเก็ต ยังคงให้เด็กนักเรียน และผู้สูงอายุนั่งฟรี หากให้เอกชนเข้ามาลงทุนเกรงว่าจะไม่คุ้มค่าการลงทุน โดยการลงทุนซื้อรถนั้นกำหนดไว้ที่ 21 คัน แต่ในเบื้องต้นลงทุนซื้อรถก่อน จำนวน 14 คัน เพื่อวิ่งใน 3 เส้นทางที่กำหนดไว้แล้วได้เพียงพอ และผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน วิ่งในลักษณะสวนกัน โดยให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการแทน อบจ.ในเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อรถ 50-60 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ว่าจะเลือกแนวทางใดในการดำเนินการ

ส่วนอัตราค่าโดยสารในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ 2 ราคา โดยคำนึงถึงประชาชนและเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนและบริหารจัดการ คือ 15 บาทตลอดสายตามราคาเดิมที่จัดเก็บอยู่ในขณะนี้ และราคา 20 บาทตลอดสาย

ส่วนจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้นได้กำหนดไว้ 2 จุด ในที่ดินของ อบจ.ภูเก็ต คือ ที่บริเวณสะพานหิน และจุดที่อยู่ระหว่างโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และท่าเรือรัษฎา สำหรับให้บริการอัดประจุไฟฟ้าของรถโดยสาร EV และให้บริการประชาชนทั่วไป ใช้งบลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท