เปิดแคมเปญ “Phangnga Prompt : Amazing enjoy it all”

เปิดแคมเปญ “Phangnga Prompt : Amazing enjoy it all”เที่ยวพังงาในราคาสบายกระเป๋า พร้อมรับแพคเกจส่วนลดสูงสุด 500 บาท ดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หวังกระตุ้นการใช้จ่าย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา นายชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และนายคมกริช สันธิญา ร่วมแถลงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ Phangnga Prompt : Amazing enjoy it all ณ ห้องประชุมคาลิมา Kalima Resort & Villa, Khaolak ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ Phangnga Prompt : Amazing enjoy it all ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2564 หวังกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดพังงา ซึ่งจัดเป็น Media fam trip online offline และ Agent fam trip เดินทางทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมสินค้าและบริการท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจให้อยากหวนกลับมาเยือนที่จังหวัดพังงาอีกครั้ง ซึ่งได้จัดทำแพคเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษเสนอขายกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินอกประเทศไทยและในประเทศไทยที่เข้าพักในจังหวัดพังงาเท่านั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีความพร้อมทุกด้านในการรับนักท่องเที่ยว ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในขณะนี้จังหวัดพังงามีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเกินร้อยละ 70 ทั้งสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA Plus แล้ว จึงมีความปลอดภัยในทุกมิติ ความสวยงามของธรรมชาติ น้ำทะเลสีฟ้าใสของเกาะสิมิลันและเกาะสุรินทร์ล้วนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง รวมทั้งอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆทั่วทั้งจังหวัด ยังรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติเหล่านี้ในจังหวัดพังงากับตัวเอง ด้วยราคาที่สบายกระเป๋าเมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่สุดอเมซิ่งที่ได้รับกลับไปด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศเริ่มคลี่คลายและนโยบายของรัฐบาลในการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกกลุ่มที่น่าสนใจ คือตลาดต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย หรือที่เรียกว่ากลุ่มเอ็กซ์แพต (expat) อาทิ กลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาต่ออยู่ในประเทศไทย เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ปัจจุบันมีการเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงาประมาณ 575,482 คน (ข้อมูลปี 2563) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ททท.สำนักงานพังงา ได้จัดทำส่วนลดแพคเกจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าพักในจังหวัดพังงาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 Pax มูลค่า 500 บาทต่อคน โดยมีสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ที่ผ่านมาตรฐาน Sha+ ร่วม Joint Promotion เสนอขายแพคเกจนำเที่ยวผ่าน Platform Digital www Phang-nga org สำหรับการจัดกิจกรรมรในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก อีกครั้ง