เปิดแล้ว “ร้านโชห่วย โดนใจ มิตรแท้ คู่ชุมชน” สาขาแรกในภูเก็ต

เปิดแล้ว “ร้านโชห่วย โดนใจ มิตรแท้ คู่ชุมชน” สาขาแรกในภูเก็ต ยกระดับร้านโชห่วยให้ทันสมัยและสินค้าหลากหลาย

น.ส.วรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ประธานเปิดร้าน โดนใจ และร้าน water shop โดยมี นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต นางสภารัตน์ ทับทิม ผจก.บิ๊กซี สาขาเทพกระษัตรี นายนพพร นวลศรี ผจก.ร้านโดนใจ /water shop พนักงานบริษัทบิ๊กซี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ร้านโดนใจ หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายในโครงการศรีสุชาติแกรนด์วิว 2น.ส.วรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับเจ้าของร้าน โดนใจ เป็นร้านค้าที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับชุมชน โดนร้านโชห่วย โดนใจฯ ใส่ใจพัฒนาชุมชน ร่วมกับร้านค้าในการปรับปรุงแบบร้าน ให้ทันสมัย ครบวงจร มีระบบจัดการบริหารการขายหน้าร้าน การสั่งซื้อสินค้า การจัดการระบบคงคลังที่เป็นระบบ ทำให้ธุรกิจก้าวหน้าในอนาคตด้าน นายนพพร นวลศรี เจ้าของร้านโดนใจ และwater shop กล่าวว่า การเปิดร้านร้านโดนใจในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงร้านโชห่วยของตนซึ่งเปิดมาก่อนหน้านี้ ให้ดูทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมกับห้างบิ๊กซีที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการปรับปรุงร้านให้ดูทันสมัย ให้เป็นร้านโชห่วยที่โดนใจคนในชุมชนตามสโลแกน โชห่วย โดนใจ มิตรแท้ คู่ชุมชน” เป็นร้านแรกในภูเก็ต โดยทางเราจะรับสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆ สินค้าที่เป็นของสด ทั้งหมู ไก่ ผักและผลไม้ จากห้างบิ๊กซีมาวางจำหน่ายภายในร้าน รวมไปถึงสินค้าที่ทางเราต้องการจะนำเสนอกับทางชุมชนอีกด้วย และที่พิเศษจะมีตู้แช่เย็นเครื่องดื่มต่างๆ เพิ่มเข้ามา เพื่อดึงดูให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น“เป้าหมายทางการตลาด คือ ให้คนชุมชนได้มีโอกาสในการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับสินค้าโชห่วยให้ดีขึ้น ซึ่งร้านโดนใจมีความหลากหลายทางสินค้า จึงทำให้คนในชุมชนได้มีตัวเลือกในจับจ่ายได้มากขึ้นด้วย” นายนพพร กล่าวในที่สุด

Subscribe