“เรวัต” จี้ คมนาคมเร่งซ่อมถนน ลดอุบัติเหตุ

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือถึง รมว.คมนาคม เพื่อขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายศักดิเดช (แยกกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกูเก็ต) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 เป็นทางหลวงสายหลักเข้าสู่ท่าเทียบเรือน้ำลึก-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต-คลังน้ำมัน ปตท.-สถานที่ท่องเที่ยวแหลมพันวา มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นถนน 2 ช่องจราจรโดยสภาพถนนส่วนใหญ่โครงสร้างชั้นพื้นทางชำรุดเสียหาย ผิวถนนปูดนูนขึ้นลักษณะเป็นลูกคลื่น ประกอบกับถนนสายทางดังกล่าว ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำ มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถ้าไม่ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จึงเห็นควรต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนจึงขอให้ รมว.คมนาคม สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ