เริ่มมีการฉีดบูสเข็ม 4 ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์ด่านหน้าแล้ว

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยผ่านรายการ ผู้ว่าฯรายงานประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.ภูเก็ต) ระบุ ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการเริ่มฉีดบูสวัคซีนเข็มที่ 4 ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์แล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มด่านหน้า และเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มนี้ครบกำหนดฉีดแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาภูเก็ตช่วงที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนแรกๆ ก็ได้มีการฉีดให้บุคลากรด่านหน้าเหล่านี้ก่อนอยู่แล้ว

ส่วนปัจจุบันนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไป สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน รวมทั้งการฉีดเข็มที่ 2-3 ตอนนี้ก็สามารถ walk in เข้าไปฉีดได้ตามสถานพยาบาลต่างๆ และ ศูนย์ฉีดวัคซีนหลักของภูเก็ต คือ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหิน และที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ที่ทางอบจ.ภูเก็ต ได้มีการอำนวยความสะดวกให้สำหรับการฉีดวัคซีน