เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ภูเก็ตเกมส์”

เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 4 ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2566

ที่ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 4โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ,นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ,นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4,หัวหน้าคณะนักกีฬา 13จังหวัดภาคใต้ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48″ฎเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 4 ได้เห็นความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต และทุกจังหวัดในภาคใต้ ที่มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีคุณภาพและก้าวสู่ระดับนานาชาติได้อย่างดียิ่ง ขอให้นักกีฬาทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมแข่งขัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกา มีความยุติธรรม และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 4 ระหว่างวันที่ 19 – 28พฤษภาคม 2566 รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยทุกจังหวัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวม 14 จังหวัด ภาคใต้ มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7,237 คนซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 43 ชนิดกีฬา และมุ่งเน้นการจัดการแข่งข้นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนานักกีฬาในระดับชาติ และนานาชาติ ต่อไปในการแข่งขันครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนงานด้านต่างๆ / ตลอดจนงบประมาณการเตรียมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “ภูเก็ตเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกนักกีฬา ภาค 4รวมเป็นจำนวนงิน 8 ,500,000 บาท นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตลอดจนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการแข่งขัน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดภูเก็ต,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน),เซ็นทรัลภูเก็ต, บริษัทลากูน่า รีสอทร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด มหาชน,ไลม์ไลท์ อเวนิว, ตู้กับข้าว (ภูเก็ต), Dibuka Cafe and Resturant (ดีบุกก้า คาแฟ แอน เรสเตอรอง),สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตและBlue Tree Phuket (บลูทรี ภูเก็ต)

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับร่วมเชียร์เป็นกำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 19 – 28พฤษภาคม 2566

Subscribe