เริ่มแล้วงานแสดงดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่ “Rasada Music Festival 2023”

เริ่มแล้วงานแสดงดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่ “Rasada Music Festival 2023” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หาดสิเหร่ ตำบลรัษฎา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงงานดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่ “Rasada Music Festival 2023” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หาดสิเหร่ โดยมี นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต,นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา , นายเรวัต อารีรอบ นายก.อบจ.ภูเก็ต , นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริการเทศบาลตำบลรัษฎา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

นายนครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงงานดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่ “Rasada Music Festival 2023” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา ให้เป็นที่รู้จักของคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วไปมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นเมืองภูเก็ต จากโรงแรม ร้านอาหารร้านอาหารนานาชาติ และมีกิจกรรมพิเศษมากมาย ชมการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวอูลักลาโว้ย หรือชาวไทยใหม่ เกาะสิเหร่ ซึ่งถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่น ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำ “ROCK ON THE BEACH” อย่างวง หิน เหล็ก ไฟ เสก โซโล และ ไก่กะละมังและวงดนตรีในจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ เทศบาลตำบลรัษฎา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เที่ยวงานมหกรรมดนตรี อาหารทะเลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวตำบลรัษฎา ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หาดสิเหร่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสิเหร่ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต มากขึ้น

Subscribe