เริ่มแล้ว Siray Music & Food Festival 2022

เปิดแล้วงานแสดงดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่ Siray Music & Food Festival 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมที่ หาดสิเหร่ เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่ หรือ Siray Music & Food Festival 2022 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งทางเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงประมงจังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชน ทั้งโรงแรม สถานประกอบการ เรือนำเที่ยว ร้านอาหาร ร่วมจัดงานแสดงดนตรีและอาหารทะเลเกาะสิเหร่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565ภายในงาน จัดให้มีขบวนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Harley Davidson จากพื้นที่ต่าง ๆกว่า 100 คัน ร่วมขับขี่นำขบวนจากปลายแหลมสะพานหิน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อรณรงค์การขับขี่ ตามโครงการ “รัษฎา ถนนปลอดภัย ขับขี่มีวินัย” ส่วนภายในงานมีการจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นเมืองภูเก็ต กว่า 50 ร้าน ทั้งร้านอาหารทะเล จากผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเมืองรองการท่องเที่ยว และส่งเสริมการเพิ่มรายได้กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายในพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนตำบลรัษฎา และถือเป็นการเปิดช่องทางสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด