เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ จ.พังงา 1.1 แสนโดส

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ จ.พังงา 1.1 แสนโดส พร้อมรับการเปิดท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูเก็ต-กระบี่แซนด์บอกซ์นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และผู้บริหารจากทั้งสองกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพังงานายอนุทิน กล่าวว่า พังงาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมเส้นทางกับภูเก็ตและกระบี่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล จึงต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยจังหวัดพังงาได้ฉีดวัคซีน ครอบคลุมประชากรเป้าหมายรวมกลุ่มนักเรียน 12-17 ปี แล้ว 74.90% ได้ให้กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีนเพิ่มอีก 110,000 โดส เพื่อระดมฉีดประชาชนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ให้ครบ 100% คาดว่าจะฉีดแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะสามารถเปิดการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความปลอดภัยทั้งนี้ จังหวัดพังงาได้เปิดพื้นที่ Covid Free Setting Area 2 แห่ง ได้แก่ เขาหลัก และเกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ เป็นจุดเชื่อมต่อโครงการ ภูเก็ตแซนด์บอกซ์รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะต้องพำนักในภูเก็ตเป็นเวลา 7 คืน และเดินทางมาพักที่พังงา 7 คืน ใช้มาตรป้องกันควบคุมโรคเช่นเดียวกับภูเก็ตแซนด็บอกซ์ เช่น ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ตรวจหาเชื้อเป็นระยะ และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยในส่วนของที่พักต้องผ่านมาตรฐาน SHA Plus ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว 185 คน

Subscribe