เร่งติดตั้งติดตั้งสะพานชั่วคราว (bailey Bridge) หลังสะพานคลองบางเหนียวดำ

เร่งติดตั้งติดตั้งสะพานชั่วคราว (bailey Bridge) หลังสะพานคลองบางเหนียวดำ ประชาชนกว่า 10 หลังคาเรือน 50 กว่าคน ไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่ได้

จากกรณีเมื่อวันที่ 17 ต.ค.65 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายปัญ​จ​พงศ์​ บุญ​จันทร์​ ปลัดอำเภอ นายจำรัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานคลองบางเหนียวดำ ถนนซอยอารีอุปถัมป์ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร ซึ่งได้รับความเสียหาย ถูกน้ำกัดเซาะ ตัดขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำลังพลทหาร ทัพเรือภาค 3 เร่งติดตั้งติดตั้งสะพานชั่วคราว (bailey Bridge) หลังสะพานคลองบางเหนียวดำ ถนนซอยอารีอุปถัมป์ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับความเสียหาย ถูกน้ำกัดเซาะ ตัดขาด ประชาชนกว่า 10 หลังคาเรือน 50 กว่าคน ไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่ได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน คาดว่าจะดำเดินการติดตั้งและสามารถใช้งานได้ภายใน 3 วัน โดยสะพานดังกล่าวเป็นสะพานที่ชาวบ้านได้สร้างขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหาระยาว ทางเทศบาลตำบลศรีสุนทร จะดำเนินการตั้งงบประมาณก่อสร้างสะพานใหม่ ที่แข็งแรงและถาวร ต่อไป

Subscribe