เลขาธิการ สมช. ตรวจความพร้อม ท่าอากาศยานภูเก็ต

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการเข้าออกราชอาณาจักร และมาตรการสาธารณสุข ที่ สนามบินภูเก็ต หลัง ศบค.ยกเลิกระบบ Test and Go สำหรับนักท่องเที่ยวและคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงพื้นที่ท่าอากาศภูเก็ต เพื่อตรวจความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศ หลังจากที่ประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับนักท่องเที่ยวและคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ยกเลิกระบบ Test and Go ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จุดตรวจหนังสือเดินทาง รวมทั้งจุดตรวจศุลกากร และพื้นที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปภายในท่าอากาศยานบินภูเก็ต ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ