เลือกตั้ง อบต.ที่ภูเก็ต กกต.ภูเก็ต คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินร้อยละ 80

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งจำนวน 6 ท้องถิ่น ประกอบด้วย อ.เมืองภูเก็ต ได้แก่ อบต.เกาะแก้ว, อ.กะทู้ ได้แก่ อบต.กมลา และ อ.ถลาง ได้แก่ อบต.เชิงทะเล, อบต.เทพกระษัตรี, อบต.สาคู และ อบต.ไม้ขาว ซึ่งในภาพรวมมีประชาชนมารอลงคะแนนเลือกตั้งกันตั้งแต่ก่อนเปิดหีบในเวลา 08.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด โดยก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าไปยังคูหาเลือกตั้งจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการเว้นระยะห่าง รวมทั้งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ภาพรวมในช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยบรรยากาศบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสะปำ มีผู้มารอลงทะเบียนก่อนการเปิดหีบและทยอยมาลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในพื้นที่นี้จะมีผู้ลงสมัครนายกฯ เพียงหมายเลขเดียว แต่ประชาชนให้ความสนใจมาลงคะแนนกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายนิพนธ์ โภคบุตร รักษาการผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว มีผู้สิทธิเลือกตั้ง 11,630 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 18 หน่วย ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิประมาณ 70%

ด้าน นายนิพนธ์ โภคบุตร รองผู้อำนวยการ กกต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบต.ทั้ง 6 แห่งครั้งนี้ของจังหวัดภูเก็ต จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 80 ซึ่งจากการสังเกตการณ์ตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง บางหน่วยมารอตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น.ขณะที่ประเมินพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ทั้งที่ อบต.กมลา และ อบต.เชิงทะเล ยังไม่น่ากังวล แต่ได้เน้นย้ำให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงการนับคะแนน และเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอำนวยความสะดวกแก่กรรมการนับคะแนน ซึ่งประชาชนสามารถทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อกรรมการนับคะแนนเสร็จที่หน่วยเลือกตั้ง

สำหรับ 6 อบต.ของจังหวัดภูเก็ต ที่จัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ อบต.เกาะแก้ว อบต.กมลา อบต.เทพกระษัตรี อบต.เชิงทะเล อบต.สาคู และอบต.ไม้ขาว 89 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์ 52,417 คน มีผู้สมัครนายก 17 คน ผู้สมัครสมาชิกอบต. 104 คน

Subscribe