เสริมสร้างความรู้การประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ SME

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เสริมสร้างความรู้การประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ SME พร้อมเน้นย้ำเเละให้ความสำคัญการประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)”ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยเชิงรุกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ หรือ SMEs ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของธุรกิจของตนเองหรือบุคคล ซึ่ง SMEs เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ SMEsเข้าร่วมจำนวน 120 คน ซึ่งทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับและได้กล่าวขอบคุณ สำนักงาน คปภ. ที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เป้าหมายในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยและลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจาก SMES โดยตรงที่เป็นประโยชน์ต่อการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้ SME ในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มความมั่นคงให้กับธุรกิจของตนเองยิ่งขึ้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีของขวัญมอบให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นประกันอุบัติเหตุ 10 บาท ต่อราย คุ้มครอง 30 วัน เริ่มจองได้ตั้งเเต่วันที่ 1 ธ.ค.2565 ถึง 31 มกราคม 2566 คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความพร้อมที่นำระบบประกันภัยมาสร้างเกราะคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้