เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ประชุมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเหล่ากาชาดเข้าร่วมนางวันดี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาทางเหล่ากาชาดได้มีการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยทั้งอัคคีภัย วาตภัยและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดไม่ว่าจะเป็นการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิตกว่าหนึ่งหมื่นครอบครัวและมอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่กักตัวและได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด จำนวน 5,000 ครัวเรือน มอบนมผง และนมUHTแก่เด็กในครอบครัวยากไร้ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 229 รายเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายของสภากาชาดไทยในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย , การคัดเลือกผู้ป่วยโรคพากินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานและสภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี2564ในรูปแบบแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ บนเว็บไซด์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ :Fun(D)Fair x Sharing” ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วันตลอด24 ชั่วโมงนางวันดีกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการชี้แจงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564และมีการหารือในเรื่องของการจัดหารายได้ประจำปี 2565 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะการจัดงานประจำปีและงานกาชาดประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนแต่ก็จะเลื่อนไปจัดในช่วงต้นปี2565แทนซึ่งจะมีการกำหนดวันและเวลาอีกครั้งทั้งนี้การจัดหารายได้นั้นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ประสบภัยต่างๆ ต่อไป