เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมทำความสะอาดวัด

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมทำความสะอาดวัด เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 129 ปี

ที่ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม”+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย” เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 129 ปีโดยได้ร่วมกันทำบุญเเละถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญให้แก่สมาชิกเหล่ากาชาดที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในการพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณลานวัดโดยมีพระสงฆ์วัดท่าเรือ ทั้งหมด 7 รูป รวมถึงคณะกรรมการ สมาชิกและอาสาสมัครกาชาดไทย จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

สำหรับวันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติและเป็นที่พึ่งพาของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมา ตามหลักการมนุษยธรรมและกาชาดสากลโดยมีภารกิจแก่นหลัก 4 ด้านคือการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อที่บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรคกำจัดภัย และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามเจตนารมณ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5พระผู้พระราชทานกำเนิดกาชาด ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นางบุญวันดี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการทำบุญเพื่ออุทฺศส่วนบุญให้แก่สมาชิกเหล่ากาชากที่ล่วงลับไปแล้วยังมีการทำความสะอาดบริเวณวัดอีกด้วยนอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย

Subscribe