เอกอัครราชฑูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต

เอกอัครราชฑูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Phuket Expo 2028

ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต H.E. Mr. Mohamed Abdul Hye เอกอัครราชฑูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภูเก็ตกับบังคลาเทศ โดยมีนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นาง สาวเสมอจิต ลิ่มลิขิต หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต กรมการกงสุล พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธเนศ กล่าวถึง 3 เรื่องหลักที่เอกอัครราชฑูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่า ประกอบด้วย เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวบังกลาเทศที่มากที่สุดและจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ชาวบังกลาเทศชอบเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวและจะมีสายการบินจากบังกลาเทศบินตรงเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต เข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมรวมถึงเรื่องของนักเรียนนานาชาติของ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนนานาชาติที่ดี หลายโรงเรียน ชาวบังคลาเทศก็นิยมเดินทางเข้ามาเรียน มาศึกษา และเอกอัครราชทูตของบังกลาเทศจะนำโรงเรียนนานาชาติของจังหวัดภูเก็ตไปประชาสัมพันธ์ให้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 2 กลุ่มที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ชาวบังกลาเทศที่อยู่ในอเมริกา ยุโรป แคนาดาและออสเตรเลียกว่า 2,000,000 คน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนิยมเข้ามาจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มในจังหวัดภูเก็ต จะเป็นชาวบังกลาเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มของคนทำงาน ส่วนนักธุรกิจที่เป็นชาวบังกลาเทศที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจเสื้อผ้าและงานฝีมือ

ทั้งนี้เอกอัครราชฑูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยได้กล่าวในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ซึ่งเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างภูมิภาค โดยชาวบังกลาเทศพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่กับประเทศไทยและภูเก็ต ในการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028

Subscribe